โปรเน็ตยอดนิยม 24ชม.

Document

32 บาท24 ชม.+VIT 34.23 บาท

ความเร็ว 4Mbps เล่นได้ 1GB
เมื่อครบจำนวน เล่นต่อเนื่องความเร็ว128Kbps

กด *777*7359*200057#

Document

32 บาท24 ชม.+VAT 34.24 บาท

ความเร็ว 4Mbps เล่นได้ 1GB
เมื่อครบจำนวน เล่นต่อเนื่องความเร็ว128Kbps

กด *900*8325*17631148#

Document

29 บาท24 ชม.+VAT 31.03 บาท

เน็ตไม่อั้น 4Mbps ตลอด
สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

กด *104*387*7655065#

โปรเน็ตยอดนิยม 7วัน.

Document

120 บาท7 วัน.+VAT 128.40 บาท

ความเร็ว 1Mbps เล่นได้ 2.5GB
เมื่อครบจำนวน เล่นต่อเนื่องความเร็ว128Kbps

กด *777*7357*200057#

Document

120 บาท7 วัน.+VAT 128.40 บาท

ความเร็ว 1Mbps เล่นได้ 2.5GB
เมื่อครบจำนวน เล่นต่อเนื่องความเร็ว128Kbps

กด *900*8325*17631148#

Document

100 บาท7 วัน.+VAT 107.00 บาท

เน็ตไม่อั้น 1Mbps ตลอด
สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

กด *104*378*7655065#

โปรเน็ตยอดนิยม 30วัน.

Document

350 บาท/30วัน.+VAT 374.50 บาท

ความเร็ว 1Mbps เล่นได้ 7.5GB
เมื่อครบจำนวน เล่นต่อเนื่องความเร็ว128Kbps

กด *777*7358*200057#

Document

350 บาท30 วัน.+VAT 374.50 บาท

ความเร็ว 1Mbps เล่นได้ 7.5GB
เมื่อครบจำนวน เล่นต่อเนื่องความเร็ว128Kbps

กด *900*8324*17631148#

Document

300 บาท30 วัน.+VAT 321 บาท

เน็ตไม่อั้น 1Mbps ตลอด
สำหรับซิมที่เปิดใช้งานก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

กด *104*379*7655035#